Finib 0y

  • Aidosti suomalainen
  • Toiminta aloitettu 1995
  • Finanssivalvonnan rekisteröimä ja valvoma vakuutusmeklari
  • Toimialueena koko Suomi
  • 32 työntekijää
  • Lähes 10 000 kiinteistöasiakasta
Lue lisää

Vakuutusmeklaritoimintaa saa harjoittaa Suomessa vain sellainen vakuutusedustaja, joka on merkitty Finanssivalvontaviraston ylläpitämään vakuutusedustajarekisteriin. Tiedot ovat tarkastettavissa osoitteesta:

Finib on suomalainen avainlippuyritys

Avainlippu -alkuperämerkki kertoo, että palvelu on tuotettu Suomessa. Merkki antaa kuluttajalle mahdollisuuden valita suomalainen vaihtoehto ja vaikuttaa omien ostopäätösten kautta omaan ja muiden ihmisten elämään. Avainlipun käyttöä valvoo Suomalainen Työn Liitto. Avainlipun avulla rakennetaan suomalaisen työn ja osaamisen arvostusta.

Ota yhteyttä

09-7517 0700

Vahinkoasiat 09-7517 0788

Sähköposti: finib@finib.fi
Vahinkoasiat: vahingot@finib.fi
Yritysvahingot: yritysvahingot@finib.fi
Laskuasiat: laskutus@finib.fi
Finib Oy, Itälahdenkatu 15-17, 00210 Helsinki
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@finib.fi

Pauliina Lampén

Asiakasvastaava, VTS
09 7517 0717
040 703 1318

Saana Meriö

Asiakasvastaava, Yritysvakuutukset
09 7517 0714
0400 394316

Karita Grönlund

Asiakasvastaava, vakuutusmeklari, VTS
09 7517 0720
040 520 4781

Eeva Liukkonen

Asiakasvastaava, vakuutusmeklari
09 7517 0713
040 506 6514

Ville Similä

Asiakasvastaava, vakuutusmeklari
09 7517 0718
044 308 9264

Jyrki Myllyperkiö

Asiakasvastaava, Vakuutusmeklari, yritysvakuutukset
09 7517 0722
050 527 7950

Tanja Heikkinen

Asiakasvastaava, Vakuutusmeklari, YVTS
09 7517 0725
040 715 0782