Tulitöitä tehtäessä on tilapäisellä tulityöpaikalla aina oltava kirjallinen tulityölupa, jonka myöntäjät on mainittu tulitöiden valvontasuunnitelmassa ja joka perustuu suojeluohjeeseen ”Tulityöt”.
Työn suorittaja:
Yritys (urakoitsija)

Työntekijän nimi
Tulityön voimassaolo on tarkistettu
Toinen työn suorittaja:
Yritys (urakoitsija)

Työntekijän nimi
Tulityön voimassaolo on tarkistettu
Työkohde:
Asuntoyhtiö (tilaaja)
Rakennus
Tulityöpaikka
Tulityölupa:
Alkamis-pvm
Päättymis-pvm
Lupa voimassa päivittäin klo
Ennen tulitöiden aloittamista tehtävät toimenpiteet ja toteuttaja:
TilaajaUrakoitsija
Työpaikan valmistelu ja sen ympäristön puhdistus
Palava-aineisten rakenteiden suojaus
Ympäristön kastelu
Erillinen suojarakenne;
Rakenteissa olevien aukkojen peittäminen ja suojaus
Viereisten tilojen tarkastus- ja suojaustoimenpiteet
Kaapelien suojaus
Kipinäsuojapeitteet
Mahdollisten kaasupitoisuuksien mittaus
Työkohteen tuuletus
Paloilmoittimen tai sammutuslaitteiston irti- ja takaisinkytkentä
- vastuuhenkilö:

Erityistoimenpiteet:
TilaajaUrakoitsija
Sammutuskalusto
Jauhesammutin kpl
CO2 sammutin kpl
Sankoruisku
Pikapaloposti
Paineellinen paloletku
Sammutuspeite
Erityissammutuskalusto
Tulitöiden vartiointi, suorittaja:
TilaajaUrakoitsija
Työn ja työtaukojen aikana
Työn jälkeen tuntia (vähintään 1 tunti)
Luvan antaja
Päiväys
Allekirjoitus ja nimen selvennys
YLEINEN HÄTÄNUMERO 112
Kohteen katuosoite hätätilanteiden varalta: