Vakuutusmeklari on vakuutusyhtiöstä riippumaton riskienhallinnan ja vakuuttamisen ammattilainen, joka toimii aina toimeksiantajansa edustajana ja edunvalvojana.

Finib varmistaa kiinteistöjen oikean vakuuttamisen ja korvauskäsittelyn:

  • Tarkistamalla vakuutusturvan ja kilpailuttamalla sen.
  • Toimittamalla ajantasaiset vahinkotilastot ja -tiedot avuksi kiinteistön kunnossapidon ja huollon tarpeisiin.
  • Tiedottamalla olennaisista muutoksista vakuutusehdoissa ja vahinkojen korvauskäytännössä.
  • Aktiivisella ja asiantuntevalla tukipalvelulla isännöitsijälle vahinkotilanteissa.
  • Helpolla ja reaaliaikaisella 24/7 -verkkopalvelulla, joka on kehitetty yhdessä asiakkaidemme kanssa.
  • Nopealla ja henkilökohtaisella tavoitettavuudella.

Taloyhtiön etua ajavan asiantuntijan tarve korostuu kiinteistökannan ikääntyessä ja vahinkojen lisääntyessä.

kiinteistovakuutus