Finib Oy:n Oikeusturvan ryhmäoikeusturvavakuutus parantaa asunto-osakeyhtiön, kiinteistöosakeyhtiön tai asunto-osuuskunnan turvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen varalta.

  • Lisävakuutusmäärä 50 000 euroa nykyisen kiinteistövakuutuksen oikeusturvan vakuutusmäärän lisäksi.
  • Korvaukset haetaan ensisijaisesti kiinteistövakuutuksen oikeusturvaosasta ja vasta, jos sen turvan suuruus ei riitä, tästä vakuutuksesta.
  • Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.
  • Tässä vakuutuksessa omavastuuksi luetaan kiinteistövakuutuksen oikeusturvan vakuutusmäärä, kuitenkin vähintään 16 819 euroa. Muuta omavastuuta ei ole. Mikäli yhtiön ensisijaisesta vakuutuksesta ei saada korvausta ja tämän vakuutuksen ehtojen perusteella kyseessä on korvattava vahinko, korvausta maksetaan 16 819 euron ylittävältä osalta.
  • Korvauksen ylärajana on tämä vakuutusmäärä yhteensä enintään vakuutustapahtumaa kohti ja vakuutuskauden aikana.
  • Vakuutettuja voivat olla asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osuuskunta.
  • Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä yhtiön kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.
  • Tutustu ehdoissa oleviin rajoituksiin.
  • Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

FINIB OIKEUSTURVAAN LIITTYMISEN EDELLYTYKSET

  • Finib Oy:n hoitovaltakirjalla oleva kiinteistövakuutus, joka sisältää oikeusturvavakuutuksen vähintään 16 819 euron vakuutusmäärällä.

Asianajotoimisto Ruoholahti Oy:n Finib Oikeusturva-asiakkaille etuna tunnin maksuton oikeudellinen konsultaatio. Finib Oikeusturvaan sisältyy myös lisämaksutta jatkuva Legal Helpdesk.

Annamme mielellämme lisätietoja FINIB OIKEUSTURVAsta puhelinnumerossa 09-7517 0700 tai sähköpostitse finib@finib.fi. Vuosimaksu on 168 €  / kiinteistö. Otathan yhteyttä.

Finib Oikeusturva