Finib Oy on laajan asiakaskuntansa ansiosta pystynyt neuvottelemaan lisäturvia, joista hyötyvät yksittäiset asiakkaat. Näitä ovat Finibin asiakkaillensa tekemät Asiakastuotteet, jotka sisältävät edullisen vakuutusturvan erilaisine lisäetuineen.

Vakuutusturvan osalta toimimme näissäkin tuotteissa vakuutusmeklarina, etsien eri vakuutusyhtiöistä asiakkaillemme edullisimman ratkaisun.

Ota yhteyttä

09-7517 0700

Sähköpostilla: finib@finib.fi
asiakasturva

Asiakasturva

Finib Asiakasturva on tuote, jolla asukkaat saavat lisäturvaa tapaturman, avaimen katoamisen tai asumisen keskeytymisen varalta. Lisäksi se tarjoaa etuja kiinteistön turvallisuuden parantamiseksi.

Lue lisää Finib Asiakasturvasta
RYHMÄTAPATURMAVAKUUTUS POISTAA TALOYHTIÖLTÄ TALKOOVAKUUTTAMISEN TARPEEN
 • Vakuutusturva on ympärivuorokautisesti voimassa taloyhtiön tontilla, yhteisissä tiloissa ja talkoissa sekä talkootyöhön liittyvillä matkoilla.
 • Vakuutettuina ovat taloyhtiössä vakituisesti asuvat ja asukasrekisteriin merkityt ilman ikärajaa sekä vakuutetun yhteisön talkoissa ilman korvausta työskentelevät henkilöt talkootöiden aikana.
 • Vakuutusturva korvaa tapaturmasta aiheutuneita hoitokuluja ja mahdollisen pysyvän haitan. Tapaturmalla tarkoitetaan äkillistä, ulkoista ja ruumiinvamman aiheuttamaa tapahtumaa, joka sattuu odottamatta ja vakuutetun tahtomatta ja johon on annettu lääkärinhoitoa 14 vuorokauden kuluessa tapahtumasta. Tapaturmaksi katsotaan myös voimanponnistuksen ja liikkeen yhteydessä syntynyt vamma (em. edellytyksin).
 • Enimmäiskorvausmäärät yhtä vakuutettua kohden yhdessä vahinkotapahtumassa:
  Hoitokulut, asukkaat 17 000 €
  Pysyvä haitta (100%) 25 000 €
  Tapaturmainen kuolema 5 000 €
  Kodin ja ajoneuvon muutostyöt 3 000 €
  Silmälasien tai kuulokojeen
  vahingoittuminen talkoissa
  500 €
  Tapaturman aiheuttamat hoitokulut vieraille 5000 €
 • Vakuutuksessa ei ole omavastuuta (kuitenkin 50 euroa silmälasi- ja kuulokojevahingoissa)
AVAINTURVA AUTTAA ASIAKASTA AVAINTEN KADOTESSA TAI UNOHTUESSA ASUNTOON
 • Finib Asiakasturvan Avainturva korvaa avaimien tai lukkojen uusimisesta sekä ovien avaamisesta aiheutuneet kustannukset, kun vakuutetun asukkaan asunnon avaimet ovat vakuutetun hallusta kadonneet, varastettu tai ne ovat vakuutetun tahtomatta jääneet sisään lukittuun asuntoon.
 • Vakuutettuina ovat taloyhtiössä vakituisesti asuvat ja asukasrekisteriin merkityt henkilöt.
 • Enimmäiskorvausmäärä yhtä vakuutettua asukasta kohden yhdessä vahinkotapahtumassa sekä kalenterivuoden aikana on 200 euroa. Vakuutuksesta korvataan enintään yksi vahinko kalenterivuoden aikana.
 • Omavastuu on 0 €.
TURVA ASUMISEN KESKEYTYMISEN VARALLE
 • Vakuutuksesta korvataan asumisen keskeytyminen, kun asunto on asumiskelvoton vähintään 24 tunnin ajan ja asumiskelvottomuus on seurausta huoneistossa sattuneesta tulipalosta, vesivahingosta tai luonnonilmiöstä. Vesivahingolla tarkoitetaan vuotovahinkoa, jonka on aiheuttanut neste, kun se on virrannut äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti suoraan rakennuksen omasta tai sen käyttöä palvelevasta kiinteästä putkistosta tai säiliöstä tai siihen kytketystä käyttölaitteesta. Vakuutuksesta korvattavaksi vesivahingoksi katsotaan myös vahinko, joka on aiheutunut akvaarion, jääkaapin, pakastimen tai muun käyttölaitteen rikkoontumisesta ja sen seurauksena aiheutuneesta äkillisesti ja ennalta arvaamattomasti seuranneesta vesivahingosta.
 • Vakuutuksesta korvataan jokaista täyttä vuorokautta kohden 75 euroa enintään 5 vuorokauden ajan. Vakuutusmäärä on asuntokohtainen, ei asukaskohtainen.
 • Omavastuu on 0 €.
 • Vakuutuksesta korvataan enintään 1 vahinko asuntoa kohden kalenterivuoden aikana. Vakuutuksesta ei suoriteta korvausta, jos vahinko johtuu vahingonteosta tai on aiheutunut asunnossa tehtävän remontin tai korjaustöiden yhteydessä.

Tapaturmavakuutuksessa ja Avainturvassa vakuutetun tulee itse maksaa kulut ensin ja hakea vasta sen jälkeen korvausta alkuperäisiä tositteita vastaan. Asumisen keskeytymisen turvassa kuitteja kuluista ei tarvita, asumisen keskeytymisen tulee olla isännöitsijän, kotivakuutusyhtiön, palokunnan tai muun soveltuvan viranomaisen toteama ja siitä tulee toimittaa vakuutusyhtiölle allekirjoitettu ja päivätty tosite vahinkoilmoituksen liitteenä.

Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: AIG Europe Limited (Finland), Kasarmikatu 44, 00130  Helsinki

FIKSUVESI ETÄSEURANTAPALVELU ERIKOISEDUIN

Envera Oy:n Fiksuvesi-etäseurantapalvelu seuraa kiinteistön päävesimittaria reaaliaikaisesti ja lähettää vuotohälytyksen suoraan esimerkiksi huoltoyhtiölle.

Fiksuvesi-etäseurantapalvelu sisältää vedenkulutuksen reaaliaikaisen seurannan, vuotohälytykset sähköpostilla tai tekstiviestillä, kuukausittaiset kulutusseurantaraportit sekä mittarilukeman automaattisiirron yleisimpiin huoltokirjajärjestelmiin.

Palvelun hinta on 2,5€ (sis. alv 24%) / vuorokausi. Lisäksi Finibin asiakkaille toimitetaan asiakasetuna vettä säästävät suihkukahvat asennettavaksi taloyhtiön yleisiin tiloihin (4kpl, arvo n. 130€) veloituksetta merkitsemällä tilauksen lisätiedot-kenttään koodin FINIB.

Lisätietoa Fiksuvesi-etäseurantapalvelusta osoitteessa www.fiksuvesi.fi tai suoraan asiakaspalvelusta asiakaspalvelu@fiksuvesi.fi, puh. 020 741 4020

 

RAKSYSTEMSIN PALVELUT ERIKOISHINTAAN

Finib Asiakasturva yhdessä Raksystems Insinööritoimisto Oy:n kanssa tarjoaa sähköautojen latausverkon tarvekartoituksen suoritettuna kuntoarvion yhteydessä hintaan 450€ (sis alv 24%).

Sähköautoilun yleistymisen myötä paine sähköverkon laadulle kasvaa. Se edellyttää tarpeeksi kattavan ja hyvin toimivan latausverkoston suunnittelua sekä riittävästi latauspisteitä. Mahdollinen panostus sähköajoneuvojen latausinfran rakentamiseen vaikuttaa etenkin kiinteistön sähköverkon tarpeisiin. Ennen kuin sähköauton latauspisteiden rakentamiseen voidaan ryhtyä, tulee kiinteistön sähköverkko tutkia perinpohjaisesti.

Lisätietoja kiinteistön ja asunto-osakeyhtiön kunnon ylläpidosta ja tutkimisesta antaa Raksystems, joka palvelee Sinua kautta maan.

Yhteydenotot osoitteeseen asiakaspalvelu@raksystems.fi tai puhelimitse 030 670 5500. Lisätietoja saatte myös osoitteesta www.raksystems.fi.

Annamme mielellämme lisätietoja FINIB ASIAKASTURVAsta, jonka voimassaolo edellyttää asiakkuuttamme. Vuosimaksu on 88,- euroa / kiinteistö (sis. ALV). Otathan yhteyttä.
hallintoturva

Hallinnonturva

Finib Hallinnonturva lisää kiinteistön hallituksen ja yhtiökokouksen puheenjohtajan turvaa taloudellisten korvausvaatimusten varalta.

Lue lisää Finib Hallinnonturvasta
RYHMÄVASTUUVAKUUTUS ASUNTO- JA KIINTEISTÖOSAKEYHTIÖN HALLITUKSEN JÄSENILLE, YHTIÖKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJALLE SEKÄ ASUNTO-OSAKEYHTIÖN TOIMINNANTARKASTAJALLE
 • Lisävakuutusmäärä 200 000 euroa nykyisen kiinteistövakuutuksen hallituksen vastuuvakuutusmäärän lisäksi.
 • Vakuutusturva korvaa vakuutetun henkilön teon tai laiminlyönnin seurauksen taloyhtiölle tai sivulliselle aiheutuneen varallisuusvahingon, josta vakuutettu on voimassa olevan oikeuden mukaan korvausvastuussa taloyhtiön hallituksen jäsenenä, varajäsenenä, yhtiökokouksen puheenjohtajana tai asunto-osakeyhtiön toiminnantarkastajana. Lisävakuutusmäärä on 200 000 euroa yhtä vahinkotapahtumaa sekä vakuutuskautta kohden asunto-osakeyhtiön hallituksen jäsenten osalta yhteensä. Toiminnantarkastajan vastuun osalta vakuutusmäärä on aina enintään 30 000 euroa vakuutuskautta kohden.
 • Osana 200 000 euron vakuutusmäärää, vakuutuksesta korvataan myös sellainen vakuutuskauden aikana todettu ja varsinaisen kiinteistövakuutuksen hallinnon vastuuvakuutuksen voimassaoloaikana tapahtunut vahinko, jota ei
  korvata aiemmin voimassa olleesta kiinteistön hallinnon vastuuvakuutuksesta ilmoitusvelvollisuuden tai vaatimuksen esittämiseen littyvien seikkojen takia. Tällaisen vahingon osalta omavastuu on kiinteistövakuutuksen omavastuu vähintään 1000 euroa. (Alkaen 1.1.2019)
 • Rangaistusvaatimuksia koskevien asianajokulujen osalta korvausmäärä on 30 000 euroa, osana 200 000 euron vakuutusmäärää.
 • Vahingon rajaamis- ja neuvontakulujen osalta korvausmäärä on 25 000 euroa, osana 200 000 euron vakuutusmäärää.
 • Rangaistusvaatimuksia koskevien asianajokulujen osalta sekä vahingon rajaamis- ja neuvontakulujen osalta omavastuu on 0 euroa.
 • Vakuutus korvaa vahingon siltä osin kuin korvauksen määrä ylittää muusta soveltuvasta vakuutuksesta korvattavan määrän. Korvaukset haetaan siis ensisijaisesti kiinteistövakuutuksen vastuuosasta ja vasta, jos sen turvan suuruus ei riitä, tästä vakuutuksesta.
LISÄTURVAA HALLITUKSEN JÄSENILLE AVAINTEN KADOTESSA
 • Lisäturvasta korvataan hallituksen jäsenen haltuun ja säilytettäväksi uskotun yhtiön yleis- tai reittiavaimen varkauden, ryöstön tai katoamisen seurauksena syntyneitä lukkojen ja avainten vaihtamisesta tai uudelleensarjoittamisesta aiheutuvia kustannuksia.
 • Edellytyksenä em. kustannusten korvaamiselle on, että:
  • yleis- tai reittiavaimen katoamisesta on ilmoitettu vakuutuksenantajalle vakuutuskauden aikana
  • vakuutuksenantajalle on toimitettu avaimen katoamiseen liittyvä yhtiön kiinteistövakuutuksen korvauspäätös (mukaan lukien vastuu- ja omaisuusvakuutusosioita koskeva korvauspäätös)
  • vakuutuksenantaja on antanut ennalta hyväksynnän aiheutuvista kustannuksista.
 • Lisäturvan perusteella korvattavien kustannusten enimmäismäärä vahinkoa ja vakuutuskautta kohden yhden yhtiön osalta on 20 000 euroa. Lisäturvan vakuutusmäärä on osa 200 000 euron kokonaisvakuutusmäärää.
 • Tästä lisäturvasta ei korvata kustannuksia tai vahinkoa, joka korvataan yhtiön tai vakuutetun muusta tai aikaisemmin voimassa olleesta kiinteistövakuutuksesta. Lisäturvasta korvataan vain niitä kustannuksia, joita ei kateta yhtiön kiinteistö- tai vastuuvakuutuksen perusteella.
 • Vakuutetun omavastuu on 500 euroa vahinkoa kohti. Mikäli avaimen katoamisvahinko korvataan osittain kiinteistövakuutuksen perusteella, ei tällöin tämän lisäturvan perusteella peritä omavastuuta.

Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

Finib hallinnonturvaan liittymisen edellytykset

 • Finib Oy:n kautta hoidettu voimassa oleva kiinteistövakuutus, joka sisältää hallituksen ja kiinteistön omistajan vastuuvakuutuksen vähintään 33 000 euron vakuutusmäärällä
 • Finib Hallinnonturvaan voi liittyä asunto- tai kiinteistö-osakeyhtiö, jolla on ammattimainen isännöitsijä tai isännöitsijäksi valittu isännöintiyhteisö.
ASIANAJOTOIMISTO RUOHOLAHTI OY:N ASIANTUNTIJAPALVELUT

Finib Hallinnonturva-asiakkaille etuna tunnin maksuton oikeudellinen konsultaatio Asianajotoimisto Ruoholahti Oy:n asiantuntijan kanssa. Finib Hallinnonturvaan sisältyy myös lisämaksutta jatkuva Legal Helpdesk.

Annamme mielellämme lisätietoja FINIB HALLINNONTURVAsta puhelinnumerossa 09-7517 0700 tai sähköpostitse finib@finib.fi. Vuosimaksu on 160 euroa / kiinteistö (sis. ALV). Otathan yhteyttä.

oikeusturva

Oikeusturva

Finib Oikeusturva lisää kiinteistön turvaa asianajo- ja oikeudenkäyntikulujen varalta.

Lue lisää Finib Oikeusturvasta
 • Lisävakuutusmäärä 50 000 euroa nykyisen kiinteistövakuutuksen oikeusturvan vakuutusmäärän lisäksi.
  • Hallituksen jäseneen tai puheenjohtajaan henkilökohtaisesti kohdistuvan vaatimuksen osalta vakuutusmäärä on
   • 20 000 euroa, kun vakuutettu on ensisijaisesti käyttänyt asiassa henkilökohtaista oikeusturvavakuutustaan
   • 2 000 euroa, kun vakuutetun henkilökohtainen oikeusturvavakuutus ei ole korvannut vahinkoa tai vakuutettu on esittänyt selvityksen siitä, että oikeusturvavakuutusta ei ole.
  • Vakuutetulle aiheutuneita ylimääräisiä kustannuksia asian hoidosta korvataan 1000 euroa asti osana kokonaisvakuutusmäärää.
  • Ylimääräisen yhtiökokouksen pitämisestä aiheutuneita lisäkuluja korvataan enintään 600 euroa osana kokonaiskorvausmäärää.
  • Perustajaurakoitsijaa vastaan laaditun vaatimuskirjeen osalta vakuutusmäärä on 500 euroa.
 • Korvaukset haetaan ensisijaisesti kiinteistövakuutuksen oikeusturvaosasta ja vasta, jos sen turvan suuruus ei riitä, tästä vakuutuksesta. 1.1.2020 alkaen maksetuksi tuomitut vastapuolen oikeudenkäyntikulut sisältyvät tuotteeseen, vaikka ne kiinteistövakuutuksesta puuttuisi
 • Alkaen 1.1.2017, vakuutuksesta korvataan vakuutetun omistaman asuin- tai liikehuoneiston huoneenvuokrasuhteeseen liittyvistä riidoista syntyviä kuluja. Vakuutuksesta korvataan kuluja myös silloin, kun kyse on vuokrasuhteen purkamisesta, vuokralaisen häädöstä, vuokran määrästä tai sen maksamisesta.
 • Vakuutuksesta korvataan vakuutuksen voimassaoloaikana sattuneet vakuutustapahtumat. Jos vakuutus kuitenkin vakuutustapahtuman sattuessa on ollut voimassa vähemmän kuin kaksi vuotta, tulee myös niiden seikkojen, joihin riita, vaatimus tai syyte perustuu, olla syntynyt vakuutuksen voimassaoloaikana.
 • Tässä vakuutuksessa omavastuuksi luetaan kiinteistövakuutuksen oikeusturvan vakuutusmäärä, kuitenkin vähintään 16 819 euroa. Muuta omavastuuta ei ole. Mikäli yhtiön ensisijaisesta vakuutuksesta ei saada korvausta ja tämän vakuutuksen ehtojen perusteella kyseessä on korvattava vahinko, korvausta maksetaan 16 819 euron ylittävältä osalta.
 • Korvauksen ylärajana on tämä vakuutusmäärä yhteensä enintään vakuutustapahtumaa kohti ja vakuutuskauden aikana.
 • Vakuutettuja voivat olla asunto-osakeyhtiö, kiinteistöosakeyhtiö tai asunto-osuuskunta.
 • Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä yhtiön kiinteistön ja rakennusten omistukseen, hallintaan, hoitoon tai käyttöön liittyvissä riita-, rikos- ja hakemusasioissa.
 • Tutustu ehdoissa oleviin rajoituksiin.
 • Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

FINIB OIKEUSTURVAAN LIITTYMISEN EDELLYTYKSET

 • Finib Oy:n hoitovaltakirjalla oleva kiinteistövakuutus, joka sisältää oikeusturvavakuutuksen vähintään 16 819 euron vakuutusmäärällä.
ASIANAJOTOIMISTO RUOHOLAHTI OY:N ASIANTUNTIJAPALVELUT

Finib Oikeusturva-asiakkaille etuna tunnin maksuton oikeudellinen konsultaatio Asianajotoimisto Ruoholahti Oy:n asiantuntijan kanssa. Finib Oikeusturvaan sisältyy myös lisämaksutta jatkuva Legal Helpdesk.

Annamme mielellämme lisätietoja FINIB OIKEUSTURVAsta puhelinnumerossa 09-7517 0700 tai sähköpostitse finib@finib.fi. Vuosimaksu on 170 €  / kiinteistö (sis. ALV). Otathan yhteyttä.

isannoitsijaturva

Isännöitsijäturva

Finib Isännöitsijäturvalla katetaan asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja puolustauduttaessa sellaista rangaistusvaatimusta vastaan, joka koskee vakuutetun hoidossa olevan yhtiön kiinteistöllä aiheutunutta henkilövahinkoa.

Lue lisää Finib Isännöitsijäturvasta
 • Vakuutusmäärä 30 000 euroa.
 • Korvauksesta vähennetään omavastuu, joka on 15 % kuluista, vähintään 300 euroa.
 • Korvauksen ylärajana on tämä vakuutusmäärä yhteensä enintään vakuutettua ja vakuutustapahtumaa kohti sekä vakuutuskauden aikana.
 • Vakuutettuja voivat olla ryhmään liittyneen isännöintiyrityksen palveluksessa olevat ammatti-isännöitsijät ja kiinteistömanagerit tai muulla nimikkeellä samassa asemassa työskentelevät henkilöt.
 • Vakuutuksen tarkoituksena on korvata vakuutetun välttämättömät ja kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut, jotka ovat aiheutuneet lakimiesavun käyttämisestä sellaista rangaistusvaatimusta vastaan, joka koskee vakuutetun hoidossa olevan yhtiön kiinteistöllä aiheutunutta henkilövahinkoa.
 • Vakuutuksen tarkoituksena on lisäksi korvata lääkärin aiheellisiksi katsomista terapiakäynneistä vakuutetulle aiheutuvia hoitokuluja, kun ne liittyvät tapahtumaan, josta syyttäjä vaatii vakuutetulle rangaistusta kuolemantuottamuksesta tai vammantuottamuksesta.
 • Tutustu ehdoissa oleviin rajoituksiin.
 • Ryhmään kuulumisesta päättää Finib Oy.
 • Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: If Vahinkovakuutus Oy, PL 4, 00025 IF.
ASIANAJOTOIMISTO RUOHOLAHTI OY:N ASIANTUNTIJAPALVELUT

Finib Isännöitsijäturva-asiakkaille etuna tunnin maksuton oikeudellinen konsultaatio Asianajotoimisto Ruoholahti Oy:n asiantuntijan kanssa. Finib Isännöitsijäturvaan sisältyy myös lisämaksutta jatkuva Legal Helpdesk.

Annamme mielellämme lisätietoja FINIB ISÄNNÖITSIJÄTURVASTAsta puhelinnumerosta 09-7517 0700 tai sähköpostitse finib@finib.fi. Vuosimaksu on 90 euroa / vakuutettu (sis. ALV). Otathan yhteyttä.

svapu

Vahinkoapu

Finib Vahinkoavun ryhmävakuutus korvaa vahingon selvittelykuluja ja hallinnollisia kuluja, jotka liittyvät vakuutetun rakennuksen korvattavaan omaisuusvahinkoon kohteen voimassaolevien kiinteistövakuutusehtojen perusteella.

Lue lisää Finib Vahinkoavusta

Vuosimaksu on 130 euroa kiinteistöä kohden. Raksystems Insinööritoimisto Oy:n projektinjohto- ja valvontapalvelut ovat käytettävissä vahingon korjaamiseen asiakkaan niin halutessa.

RYHMÄVAKUUTUS SELVITTELY- JA HALLINNOLLISIA KULUJA VARTEN

Kun kiinteistövakuutuksen suoranaisen esinevahingon korvausmäärä ikäpoistot vähennettynä ennen omavastuun vähentämistä on

 • Yli 2 500 euroa, korvataan enintään 350 euroa isännöitsijätoimiston hallinnollisia kuluja. Vakuutuksesta korvataan enintään 700 euroa vakuutuskauden aikana. Omavastuu on 0 euroa.
 • Yli 15 000 euroa ja enintään 30 000 euroa, korvataan enintään 2 000 euroa suurvahingon selvittelystä aiheutuneita kuluja. Omavastuu on 500 euroa.
 • Yli 30 000 euroa ja enintään 100 000 euroa, korvataan enintään 4 000 euroa suurvahingon selvittelystä aiheutuneita kuluja. Omavastuu on 500 euroa.
 • Yli 100 000 euroa, korvataan enintään 8 000 euroa suurvahingon selvittelystä aiheutuneita kuluja. Omavastuu on 500 euroa.
 • Vakuutuksesta korvataan vakuutetulle vahinkokartoituksesta aiheutuneita kuluja. Vakuutusmäärä on 350 € vahinkoa ja enintään 700 € vakuutuskautta kohden. Omavastuu on 0 €.

Yhden vakuutuskauden aikana useammassa kuin yhdessä vakuutustapahtumassa korvataan vakuutettua kohdetta kohden yhteensä enintään 12 000 euroa.

Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu

RAKSYSTEMS INSINÖÖRITOIMISTO OY:N PROJEKTINJOHTO- JA VALVONTAPALVELUT VAHINGON JÄLKEEN

Raksystems Insinööritoimisto Oy:n projektinjohto- ja valvontapalvelut erityishinnoin Finib Vahinkoapu asiakkaille.

Asiantunteva valvonta auttaa riskien hallinnassa. Kokenut valvoja tietää, milloin ja miten asioihin pitää puuttua ja valvoo aina tilaajan etua. Projektinjohtajan vastuulla taas on projektin sovittu laatu, aikataulu ja budjetti. Raksystems toteuttaa projektit alusta loppuun laadulla ja ammattitaidolla. Lue lisää Rakssystemsin Projektinjohto- ja valvontapalveluista täältä.

Lisätietoja kiinteistön ja asunto-osakeyhtiön kunnon ylläpidosta ja tutkimisesta antaa Raksystems, joka palvelee Sinua kautta maan.

Yhteydenotot osoitteeseen asiakaspalvelu@raksystems.fi tai puhelimitse 030 670 5500. Lisätietoja saatte myös osoitteesta www.raksystems.fi.

FINIB VAHINKOAPUUN LIITTYMISEN EDELLYTYKSET

 • Finib Oy:n hoitovaltakirjalla oleva kiinteistövakuutus.
 • Finib Vahinkoapuun voi liittyä asunto- tai kiinteistöosakeyhtiö, jolla on ammattimainen isännöitsijä tai isännöitsijäksi valittu isännöintiyhteisö.

Annamme mielellämme lisätietoja Finib Vahinkoavusta puhelimitse 09-7517 0700 tai sähköpostitse finib@finib.fi

tarkka-kuva-iso

Kiinteistötietojen Tarkastuspalvelu

Finib kiinteistötietojen tarkastuspalvelulla selvitetään isännöitsijän ja taloyhtiön hallituksen puolesta oikeat rakennustiedot kiinteistövakuutusta varten.

Lue lisää Finib Kiinteistötietojen Tarkastuspalvelusta
 • Kiinteistön rakennusmateriaalit, rakenneratkaisut, pinta-alat, tilavuudet ja paloluokat ovat keskeisiä hinnoittelun perusteita kiinteistövakuutuksissa. Palvelun tarkoituksena on selvittää kiinteistön kaikki tiedot mitkä vaikuttavat vakuutusmaksuun ja sen määräytymiseen.
 • Kiinteistöä vakuutettaessa tietojen oikeellisuus on ensiarvoisen tärkeää. Esimerkiksi väärin ilmoitettu paloluokka saattaa aiheuttaa alivakuutustilanteen, jonka seurauksena korvaussumma vahinkotilanteessa voi pienentyä. Todellisuutta heikompi paloluokka taas aiheuttaa liian suuren vakuutusmaksun, joten tiedot kannattaa olla oikein. Kiinteistön tietojen selvittäminen alkaa aina rakennusvalvonnasta ja sieltä tilattavien tarpeellisten lupakuvien tarkastelulla. Lupakuvien perustella selvitetään kiinteistöllä sijaitsevat rakennukset, eri rakennusten rakennusmateriaalit sekä rakenneratkaisut, tilavuudet ja paloluokat vakuutusta varten.
 • Palvelun hyödyt taloyhtiölle ja isännöitsijälle:
  • kiinteistö on vakuutettu oikeilla tiedoilla
  • kaikki erillisrakennukset ovat vakuutettuina
  • vahinkotilanteessa taloyhtiö saa täydet korvaukset
  • vakuutusmaksu on riskinmukainen
  • isännöitsijä ja taloyhtiön hallitus säästyy aikaa vievältä selvitystyöltä
  • vastuu tarkistettujen tietojen oikeellisuudesta siirtyy isännöitsijältä ja taloyhtiön hallitukselta Finibille
  • taloyhtiölle toimitetaan Finibin laatima tarkastusraportti
 • Palvelun hinta:
  • 250 € ilman kohdekäyntiä
  • 350 € mikäli tarkistus vaatii kohdekäynnin

Annamme mielellämme lisätietoja FINIB Kiinteistötietojen tarkastuspalvelusta puhelinnumerossa 09-7517 0700 tai sähköpostitse finib@finib.fi. Otathan yhteyttä.

omistajanturva

Omistajanturva

Finib Omistajanturvan vastuuvakuutus kattaa asukkaan huolimattomuudella tai varomattomuudella kiinteistölle aiheutetut vahingot, joista vahingonaiheuttaja on voimassa olevan lain mukaan korvausvastuussa.

Lue lisää Finib Omistajanturvasta
 • Vakuutuskorvauksen edunsaajana on kiinteistön omistaja.
 • Vakuutukseen sisältyy asukkaan tai kiinteistö- tai asunto-osakeyhtiön omistama irtaimisto, vakuutusmäärä 10 000 euroa.
 • Enimmäiskorvaus- eli vakuutusmäärä on yhdessä vahinkotapahtumassa 170 000 €.
 • Vakuutuksen omavastuu on 1 000 euroa vahinkotapahtumaa kohden.
 • Vakuutettuina ovat huoneistossa vakituisesti asuvat henkilöt.
 • Vakuutus on toissijainen. Vahingot korvataan ensisijaisesti asukkaan omasta kotivakuutuksesta.
 • Turvan myöntävä vakuutusyhtiö: LähiTapiola Pääkaupunkiseutu Keskinäinen Vakuutusyhtiö, Fredrikinkatu 48 A, 00100 Helsinki

FINIB OY:N KONSULTOINTI MERKITTÄVÄN OMAISUUSVAHINGON SATTUESSA

Finib Oy:n vahinkokäsittelijät ja -asiantuntijat auttavat Finib Omistajanturva-asiakkaita merkittävän omaisuusvahingon sattuessa, jotta korvaukset tulisivat ehtojen mukaisina ja mahdollisimman nopeasti.

KODIN TURVAJÄRJESTELMIÄ ALENNETTUUN HINTAAN

Keittiö on kodin palovaarallisin paikka. Innohome Oy:n Liesivahti hälyttää päälle jääneestä levystä ja Liesihälytin katkaisee myös virran hellasta vahingon sattuessa. Finib Omistajanturva-asiakkaat saavat Innohome Liesivahdin tai Liesihälyttimen erikoishintaan. Tarjouksen saa ottamalla yhteyttä info@innohome.com kampanjakoodilla Finib.